19 jul 2013 22:19

Wijziging van de aanvullende pensioenen bij universitaire instellingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een uitzondering creëert op de verplichte externe opbouw en financiering van aanvullende pensioentoezeggingen voor de vrije universiteiten.

De vrije universiteiten die op 1 januari 2013 hun aanvullende pensioenverplichtingen nog niet geëxternaliseerd hadden, hebben de mogelijkheid om deze verplichting niet te externaliseren voor de aangeslotenen die voor 1 januari 2013 met pensioen zijn gegaan, op voorwaarde dat er nooit persoonlijke bijdragen zijn betaald en er geen voorzieningen aagelegd zijn geweest. De universiteiten die van deze uitzondering gebruik willen maken moeten zich voor 1 januari 2014 inschrijven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Daarnaast voert het ontwerp een aantal technische wijzigingen uit.

voorontwerp van wet houdende wijzigingen aan de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige voordelen inzake sociale zekerheid, en aan de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen