19 jul 2013 22:19

Openbare aanbesteding voor de levering van energie aan de federale gebouwen

De ministerraad heeft aan de Regie der Gebouwen de toestemming gegeven om een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren voor het leveren van energie aan het gunstigste tarief voor de federale gebouwen die door hen in de drie gewesten worden beheerd.

Dit contract omvat het leveren van gas en 100% groene elektriciteit en zal van toepassing zijn voor een jaar, van 1 januari tot en met 31 december 2014, twee keer verlengbaar met een periode van een jaar. Het contract zal geldig zijn voor alle federale gebouwen die beheerd of gehuurd worden door de Regie der Gebouwen, maar ook voor de gebouwen die gebruikt worden door een federale administratie die van het contract gebruik wenst te maken.