19 jul 2013 22:19

Wijziging van de toekenning van vergunningen voor grondsatellietstations

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de toekenning van vergunningen voor grondsatellietstations wijzigt. Daarnaast heft het het koninklijk besluit op inzake het bestek dat van toepassing is op de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten.

De definitie van satellietgrondstations wordt vereenvoudigd. In navolging van Europese besluiten worden bepaalde categorieën van satellietgrondstations vrijgesteld van de vergunning. Ook het begrip ruimtestations wordt gedefiniëerd. De lijst van organisaties waarop dit besluit niet van toepassing is, wordt aangepast. Verder worden ook de procedure en de voorwaarden om een vergunning te bekomen aangepast.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten