19 jul 2013 22:19

Werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2014. 

Het globale werkingsbudget voor 2014 wordt vastgesteld op 1.995.000 euro, wat een stijging met 4% betekent ten opzichte van het budget 2013. Het rekeningsaldo van het budget 2013 (79.479 euro) wordt volledig bestemd voor de financiering van het budget 2014.