19 jul 2013 22:19

Mobiele-communicatiediensten aan boord van vaartuigen

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte, een ontwerp van koninklijk besluit over de mobiele-communicatiediensten aan boord van vaartuigen goedgekeurd.

Het ontwerpbesluit bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van de gebruiksrechten van de radiofrequenties voor mobiele-communicatiediensten aan boord van schepen (MCV-diensten) in België. Het besluit heeft als doel de mobiele connectiviteit in de territoriale wateren te vervolledigen zodat passagiers of de bemanningsleden van een schip kunnen roamen met mobiele gsm-eindapparatuur.