19 jul 2013 22:19

Stagereglment van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed met het stagereglement van vastgoedmakelaars. Het stagereglement wordt aangepast aan de recente hervorming van het beroep van vastgoedmakelaar.

Het nieuwe reglement houdt rekening met het onderscheid tussen vastgoedmakelaars en vastgoedmakelaar-syndicus. Vanaf 1 september 2013, de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 11 februari 2013, moeten vastgeodmakelaars zich inschrijven als vastgoedmakelaar of vastgoedmakelaar-syndicus. Hetzelfde geldt voor de stagemeester die hetzelfde beroep dient uit te oefenen als de stagiair. De stage blijft tweehonderd dagen voor een beroep, als men ook het andere beroep wil uitoefenen dient de stagiair een tweede stage van honderd dagen te doorlopen. Voor elke proef moet de stagiair ten minste 60% behalen. Het bewijs van de verzekering en van het bezit van een derdenrekening moet in de bijlage van de stageovereenkomst worden opgenomen.

Voortaan zal de Nationale Raad de lijst opmaken met de materies waarover de kandidaat een proef moet afleggen.

ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars