19 jul 2013 22:19

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen van het Burgelijk Wetboek inzake het huwelijksvermogensrecht. Het voorontwerp behandelt meer bepaald de gevolgen van het overlijden van een van de echtgenoten. (zie ook persbericht van 5 juli 2013)

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen van het Burgelijk Wetboek inzake het huwelijksvermogensrecht. Het voorontwerp behandelt meer bepaald de gevolgen van het overlijden van een van de echtgenoten. (zie ook persbericht van 5 juli 2013)