19 jul 2013 22:19

Invoeging van boek XI Intellectuele eigendom in het wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat boek XI over de intellectuele eigendom in het wetboek van economisch recht invoegt.

Boek XI behandelt de regelgeving van uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten en naburige rechten en topografieën van halfgeleiderproducten. Het recht betreffende merken en tekeningen of modellen zijn gereglementeerd door het Benelux-verdrag en vallen hier niet onder, behalve voor een aantal bepalingen inzake de burgerrechtelijke procedures en strafrechtelijke sancties.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek VI, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht