19 jul 2013 22:19

Wetboek van economisch recht: marktpraktijken en consumentenbescherming - tweede lezing

Op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat Boek VI over marktpraktijken en consumentenbescherming invoegt in het Wetboek van economisch recht.

Het voorontwerp heeft tot doel de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming toe te voegen aan het Wetboek van economisch recht en de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten om te zetten in Belgisch recht. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.