19 jul 2013 22:19

Kalender voor de nucleaire uitstap - tweede lezing

In uitvoering van het pakket maatregelen voor de bevoorradingzekerheid van elektriciteit die de ministerraad op 20 juli 2012 heeft goedgekeurd, keurt de ministerraad op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet nu in tweede lezing de aanpassing van de wet van 2003 op de kernuitstap goed. De ministerraad keurt ook twee amendementen op het voorontwerp goed.

Het artikel 9 dat voorzag in de mogelijkheid om van de uitstapkalender af te wijken bij eenvoudig koninklijk besluit zal worden geschrapt. De uitstapkalender zal vanaf nu dan ook definitief vastliggen. Deze duidelijkheid moet zorgen voor een gunstig investeringsklimaat dat ons zal toelaten om tussen 2015 en 2025 uit de kernenergie te stappen en tegelijkertijd de ambitieuze doelstellingen te realiseren inzake bevoorradingzekerheid, leefmilieu en betaalbaarheid. De data voor de sluitingen voorzien in de wet van 2003 blijven geldig, behalve voor de centrale van Tihange I die tien jaar verlengd wordt.

voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales