19 jul 2013 22:19

Prijsvorming in de transportsector van goederenvervoer over de binnenwateren

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de prijsvorming in de transportsector van goederen over de binnenwateren.

Vervoerders, oprdrachtgevers of vervoercommissionarissen mogen geen vervoer aanbieden, verrichten of laten verrrichten tegen een ongeoorloofde prijs. De transportsector voor goederen over de binnenwateren is getroffen door de economische regressie. Een groter aantal boten en grotere boten die op de markt werden gebracht hebben een overcapaciteit van vervoer teweeggebracht en dus lagere vervoerskosten, waardoor er oneerlijke concurrentie is.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1998 houdende de invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren