19 jul 2013 22:19

Overheidsopdracht voor een strategisch informatieplan

De ministerraad stemt in met het voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de realisatie van een strategisch informatieplan.

Het strategisch informatieplan zal een beeld geven van de ICT-toestand bij de veschillende federale en programmatorische overheidsdiensten en een actieplan uitstippelen met de mogelijke synergieën en projecten.