19 jul 2013 22:19

Opvolging van verkeersovertredingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de opvolging van verkeersovertredingen. 

Het voorontwerp zorgt voor een meer doeltreffende inning van de overtredingen, vooral bij buitenlandse bestuurders. De verzending van een afschrift van het proces-verbaal naar de overtreder is niet langer verplicht. 

Het ontwerp duidt de Directie Inschrijving van voertuigen (DIV) aan als nationaal aanspreekpunt voor de lidstaten die toegang willen hebben tot de nationale gegevens over de inschrijving van voertuigen in geval van overtreding en die geautomatiseerde opzoekingen willen verrichten.

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 65 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.

ontwerp van koninklijk besluit houdende de uitwisseling van informatie uit het Belgische kentekenplaatregister van de voertuigen in het raam van overtredingen tegen de verkeersveiligheid