19 jul 2013 22:19

Hervorming van het offshore subsidiesysteem

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een kadernota goed over de hervorming van het offshore subsidiesysteem. 

Voor alle windmolenparken op de Noordzee, behalve voor die waarvan de constructie reeds is aangevat, wordt het steunmechanisme aangepast om een redelijke winst te bieden aan de investeerders terwijl ook de kosten voor de residentiële en industriële verbruikers beheerst worden. Het bedrag van de groene certificaten is niet meer vast, maar zal voortaal evolueren in functie van de verkoopprijzen van elektriciteit. Bovendien, zal het LCOE (Levelized Cost of Energy) geëvalueerd worden door een onafhankelijke instelling zodat het beter aansluit op de reële productiekosten en dus rekening houdt met de technologische evolutie.