19 jul 2013 22:19

Instituut Nationale Rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed over de governance van de statistieken van de rekeningen van de overheidssector.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) krijgt als bijkomende opdracht om statistieken op te stellen over de procedure bij buitensporige tekorten. Het INR vertrouwt deze taak toe aan de Nationale Bank van België.

Dat is het gevolg van de upstream dialogue visit van Eurostat en de Europese verplichtingen inzake begrotingsrapportering. De ministerraad keurt hiervoor een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en twee protocollen over het Instituut Nationale Rekeningen.