19 jul 2013 22:19

Hervorming van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv (BIO) hervormt. Het is de bedoeling de relevantie, de coherentie, de efficiëntie en de transparantie van haar financieringsinterventies te verbeteren.

BIO is het belangrijkste instrument van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op het vlak van steun aan de privésector van de ontwikkelingslanden. 

De hervorming heeft als doel:

  • de relevantie van de financieringen van BIO te versterken door de integratie van de dimensie "menselijke duurzame ontwikkeling" in alle aspecten van de organisatie
  • de integratie van BIO in het Belgische federale systeem van ontwikkelingssamenwerking, onder meer door de oprichting van synergieën met andere Belgische ontwikkelingsactoren (BTC, ANGS,...)
  • het bestuur van de vennootschap efficiënter en transparanter maken via de formulering van evenwichtige strategieën die een aanvullend, katalyserend en voorbeeldig karakter kunnen waarborgen inzake financiële en fiscale ethiek van de investeringen door BIO

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden, en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht