19 jul 2013 22:19

Oprichting van nieuwe productie-installaties van elektriciteit

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanbestedingsprocedure voor de oprichting van nieuwe productie-installaties voor elektriciteit vastlegt. 

Om de investering in nieuwe capaciteit aan te moedigen, zodat de bevoorrading in elektriciteit na de sluiting van twee kerncentrales verzekerd is, heeft de ministerraad een aanbestedingsprocedure goedgekeurd die de investering in nieuwe capaciteit aanmoedigt. Het ontwerp legt de voorwaarden voor de aanbestedingsprocedure vast.

Het ontwerp gaat samen met een lastenboek van aanbesteding.

De ministerraad neemt ook kennis van het ministerieel besluit ter zake. 

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de procedure van offerteaanvragen aangenomen met toepassing van artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

ontwerp van ministerieel besluit over het beroep op de aanbestedingsprocedure krachtens artikel 5, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt