19 jul 2013 22:19

Invoering van autonome probatiestraf in strafrechtstelsel

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de autonome probatiestraf in het strafrecht invoert. Het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom voert het regeerakkoord uit.

De probatiestraf wordt in het strafrecht voor correctionele en politiezaken ingevoerd. De probatiestraf wordt opgevolgd door de probatiecommissie en de justitieassistenten. De begeleiding duurt ten hoogste twee jaar. Als de probatiestraf niet wordt uitgevoerd, is er een gevangenisstraf of geldboete. Voor bepaalde misdrijven kan geen probatiestraf worden opgelegd.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.

voorontwerp van wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie