19 jul 2013 22:19

Erkenning van de ambachtsman wettelijk vastgelegd - tweede lezing

De titel van ambachtsman wordt nu officieel erkend in een voorontwerp van wet dat de ministerraad op initiatief van minister van Zelfstandigen en KMO's Sabine Laruelle in tweede lezing heeft goedgekeurd*.  Met ongeveer 180 000 ondernemingen die als eenmanszaak of KMO in België actief zijn, is het artisanaat een belangrijke sector.

De regering had daarom in het regeerakkoord een specifieke passage gewijd aan de ontwikkeling van het artisanaat.
Het voorontwerp voegt in de wetgeving een precieze definitie van de ambachtsman in. Een ambachtsman is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten die authentiek van aard zijn waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie en innovatie. De onderneming mag niet meer dan 20 werknemers tellen. Mogelijke uitzonderingen kunnen bij kb worden geregeld. De ambachtsondernemingen zullen worden opgenomen in een register dat wordt bijgehouden door de FOD Economie. Door de wettelijke erkenning kunnen specifieke promotieacties  voor de ambachtslieden worden ontwikkeld en kunnen de ambachtelijke beroepen worden erkend.

Het voorontwerp is aangepast aan het advies aan de Raad van State en de gewesten.
voorontwerp van wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman