19 jul 2013 22:19

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen met 2%

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vanaf 1 september 2013 verhoogt met 2%.

Het ontwerp voert de wet uit van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en past het advies toe van de sociale partners wat betreft de welvaartsaanpassing van de sociale bijstandsuitkeringen voor de periode 2013-2014.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen