19 jul 2013 22:19

Overheidsopdracht energieprestaties FEDIMMO-gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten om een overheidsopdracht uit te schrijven voor energieprestaties, onderhoud en comfort van FEDIMMO-gebouwen in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het advies van elke betrokken federale dienst en van de Inspectie van Financiën wordt gevraagd voor het dossier weer aan de ministerraad wordt voorgelegd.