19 jul 2013 22:19

Beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed rond het beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten.

Zie bijhorend persbericht.

voorontwerp van wet op het politioneel informatiebeheer tot wijziging van de wet op het politieambt en de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse