19 jul 2013 22:19

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen inzake energie.

Het voorontwerp bevat een pakket aan energiemaatregelen op het vlak van:

  • administratieve vereenvoudiging voor vergunningsprocedures
  • de opheffing van de sprijzing van het fonds voor de financiering van prospectieve studies
  • verplichtingen die voorvloeien uit Europese verordeningen
  • aanpassingen inzake de Commissie voor nucleaire voorzieningen
  • technische aanpassingen, verduidelijkingen en rechtzettingen