19 jul 2013 22:19

Tweede nationaal actieplan: Vrouwen, vrede en veiligheid 2013-2016

De ministerraad neemt kennis van het tweede actieplan 'vrouwen, vrede en veiligheid 2013-2016. Het actieplan voert resolutie 1325 van de Veiligheidsraad uit dat toegepast wordt door de VN en andere organisaties zoals de NAVO, de EU en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Het tweede nationale actieplan 2013-2016 voert resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN uit. Ze moet geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen en bevordert de participatie van vrouwen in de besluitvorming op het vlak van vrede en veiligheid, bijvoorbeeld bij vredesonderhandelingen en gesprekken over wederopbouw na een conflict. Het nationale actieplan voor 2013-2016 heeft zes doelstellingen:

  • het internationale normatieve kader
  • de integratie van genderdimensie in het kader van resolutie 1325
  • de bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van geweld
  • de deelname van vrouwen aan vredesprocessen en processen van wederopbouw
  • de steun voor de uitvoering van resolutie 1325 en het nationale actieplan
  • de opvolging, de rapportage en de monitoring

Elke doelstelling bevat acties met duidelijk omschreven doelen, actielijnen en opvolgingsinstrumenten. Hiermee kan men duidelijk de aandacht vestigen op concrete engagementen van de bevoegde instanties.