19 jul 2013 22:19

Vervoer door autobussen, autocars en taxi's

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die voor het vervoer door autobussen, autocars, taxi's en het wegvervoer en logistiek voor derden de criteria vastleggen om de arbeidsrelaties te bepalen. Ze kaderen in de uitvoering van het regeringsbeleid inzake de strijd tegen sociale fraude en de strijd tegen schijnzelfstandigheid.

De wettelijke criteria die toelaten vast te stellen of er al dan niet een vermoeden van een band van ondergeschiktheid bestaat, worden aangepast aan de specifieke eigenschappen van de activiteiten van het vervoer door autobussen, autocars, taxi's en het wegvervoer en logistiek voor derden.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de taxi’s en van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek, enkel voor de activiteiten van verhuur van voertuigen met chauffeur en van collectieve taxidiensten

ontwerp koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden