19 jul 2013 22:19

Kopiëren voor eigen gebruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de rechten voor het kopiëren voor eigen gebruik aanpast.

De kopieerrechten worden aangepast:

 • de opslagcapaciteit van bepaalde apparaten en dragers op basis van de Belgische marktgegevens: de usb-sleutels, de geheugenkaarten en de externe harde schijven worden aangepast in de twee laagste schijven van de opslagcapaciteiten maar worden niet gewijzigd in de hoogste schijf:
  • voor de USB-sleutels en de geheugenkaarten: de eerste schijf zal niet meer beperkt
   zijn tot 2 GB maar zal tot 4GB gaan en de vergoeding blijft op 0,15 euro
  • voor de externe harde schijven: de eerste schijf zal niet meer beperkt zijn tot 250 GB
   maar zal gaan tot 500 GB en de vergoeding blijft op 1,30 euro
 • onderwerping van tablet-pc aan de vergoeding: dit nieuwe apparaat is onderworpen aan dezelfde vergoeding als de mp3/mp4-spelers en de mobiele telefoons met een mp3 en/of mp4 functie:
  • kleiner of gelijk aan 2GB: 1,00 euro
  • >2GB tot kleiner of gelijk aan 16GB: 2,50 euro
  • >16GB: 3,00 euro
 • toevoeging van een bepaling over de analyse van de Belgische markt die wordt uitgevoer door de beheersvennootschap Auvibel en de organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen 

ontwerp van koninklijk besluit over het recht op vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik