19 jul 2013 22:19

Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontract

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een toelage veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie. 

Voor 2013 bedraagt die toelage 15.103.000 euro. Dit bedrag wordt toegekend aan 29 steden, die de toelage kunnen investeren in de volgende sectoren:

  • bijdrage aan de werking van de politiezones
  • bestrijding van de criminaliteit, de overlast en het onveiligheidsgevoel
  • brandveiligheid en CO-vergiftiging
  • preventie van gewelddadige radicalisering