19 jul 2013 22:19

Diverse bepalingen over kmo's

De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Zelfstandigen en KMO's Sabine Laruelle twee voorontwerpen van wet goed met diverse bepalingen over kmo's.

Deze voorontwerpen gaan over de volgende maatregelen:

  • afschaffing van de eis dat de diploma's van accountant of belastingsconsulent moeten afgeleverd worden door een onderwijsinstelling die erkend is door de Koning
  • de bescherming van de hoofdverblijfplaats, uitgebreid tot zelfstandigen in bijberoep en actieven na pensioen
  • verbetering van het statuut van de s-bvba

De ontwerpen zijn voorgelegd aan de Raad van State voor advies.