19 jul 2013 22:19

Wettelijke basis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat de wet van 21 december 1998 wijzigt tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) in de vorm van een vennootschap van publiek recht. 

Het voorontwerp actualiseert een aantal definities en termen die in de wet gebruikt worden. Daardoor wordt de wettelijke basis van de BTC coherent met de bredere wettelijke basis voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zoals die werd vastgelegd in de nieuwe wet van 19 maart 2013.