19 jul 2013 22:19

Waarderingstoelagen van sommige ambtenaren van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de waarderingstoelagen die toegekend zijn aan bepaalde ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat in aanmerking neemt voor de berekening van het pensioen.

Het ontwerpbesluit voegt verscheidene weddenbijslagen toe die toegekend zijn aan sommige ambtenaren van de buitendienstsen van de Veiligheid van de Staat. Het betreft de waarderingstoelage waarop de inspecteur, de afdelingsinspecteur en de commissaris gedurende vier jaar recht hebben indien zij geslaagd zijn voor de waardemeting verbonden aan hun graad.