19 jul 2013 22:19

Dienstverleningen van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte het ontwerp van koninklijk besluit over het dienstverleningscontract tussen de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de Belgische Mededingingsautoriteit goedgekeurd.

Het ontwerp voorziet dat de Belgische Mededingingsautoriteit van de FOD Economie ondersteuning krijgt die gelijkwaardig is aan diegene die de FOD Economie aan zijn algemene directies geeft, en aan de ondersteuning die afgesproken is tussen de algemene directie Mededinging en de diensten van de FOD Economie.