19 jul 2013 22:19

Opvolging van het beleid van politiediensten voor verkeersveiligheid

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de FOD Mobiliteit en Vervoer voor 2012 en 2013 financiële middelen toekennen om het beleid van politiediensten voor verkeersveiligheid op te volgen.

De financiering garandeert dat de controle van de politiediensten op het vlak van verkeersveiligheid wordt opgevolgd. De evaluatie is belangrijk voor de regering om een coherent beleid voor verkeersveiligheid uit te stippelen en de doeltreffendheid van vervolgingen te verbeteren. Dankzij de financiering beschikt de FOD Mobiliteit en Vervoer over voldoende middelen om de Europese richtlijn over de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie uit te voeren op het vlak van inbreuken en verkeersveiligheid.