19 jul 2013 22:19

Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep goed.

Het meerjarenplan waarvan het totale bedrag 25 987 miljoen euro bedraagt, is gebaseerd op de globale hypothesen voor de evolutie van de vraag naar transport, bepaald door het federaal Planbureau, en op de capaciteit van de noord-zuidverbinding. De hoofdlijnen van het plan zijn:

  • een gewestelijke verdeelsleutel van 60/40
  • een investeringsplan met periodieke herziening
  • een verdeling van enveloppes per gewest
  • prefinancieringen in het kader van het plan 2001-2012: ontsluiting van Gosselies
  • de versnelling van belangrijke werken: indienststelling van het GEN voor 2025, beëindiging van de werken op de lijnen Ottignies-Brussel en Nijvel-Brussel
  • het behoud van het netwerk C voor minder bevolkte gebieden
  • toegankelijkheid voor personen met een handicap
  • aandacht voor het goederentransport: corridors voor Europees vrachtvervoer en ontsluiting van havens

Het meerjarenplan wordt voor overleg met de gewesten voorgelegd, onder andere voor de uitvoering van de cofinanciering en de definitie van de gewestelijke prioritaire projecten.