19 jul 2013 22:19

Project gecoördineerd grensbeheer

De ministerraad neemt kennis van de initiatieven in het kader van het project gecoördineerd grensbeheer die minister van Financiën Koen Geens voorlegde.

Het project gecoördineerd grensbeheer heeft als doel om een betere samenwerking te organiseren tussen de diensten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het grensoverschrijdende goederen- en personenverkeer. De bedoeling is om de formaliteiten tot een minimum te beperken. De ministerraad gaat akkoord met de voorstudie 'Single window': een platform waar alle informatie van de betrokken diensten en de transportgegevens beschikbaar zijn.