19 jul 2013 22:19

Invoeging van een boek over het recht van de marktpraktijken, consumentenbescherming en bijzondere rechtsprocedures in het wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte en minister van Justitie Annemie Turtelboom drie voorontwerpen van wet goed die boek XIV, boek XVII en bepalingen justitie in het wetboek van economisch recht invoegen.

De drie voorontwerpen van wet maken deel uit van het wettelijke kader dat de rechtsregels van het economisch recht groepeert en moderniseert. Boek XIV behandelt de marktpraktijken en de consumentenbescherming. Boek XVII behandelt de bijzondere rechtsprocedures en het laatste voorontwerp voegt de bepalingen justitie in het boek XVII in.