19 jul 2013 22:19

Inkomensgarantie-uitkering voor vrijwillig deeltijdse werknemer die werk hervat

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vrijwillige deeltijdse werknemer met bedrijfstoeslag die in een deeltijdse betrekking het werk hervat een inkomensgarantie-uitkering toekent.

Het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering wordt op dezelfde wijze berekend als de uitkering toegekend aan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten. Ook de voorwaarden waaraan de deeltijdse tewerkstelling en werknemer moeten voldoen zijn dezelfde als voor de inkomensgarantie-uitkering toegekend aan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten die initieel uitkeringen geniet als werknemer met bedrijfstoeslag.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid in het kader van de toekenning van een inkomensgarantie-uitkering aan de werkloze die vergoed wordt in het stelsel van de vrijwilige deeltijdse werknemers, en die deeltijds het werk hervat