24 jun 2005 17:00

Bestrijding van verzuring en troposferische ozon

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad de operationalisering van het federale plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) goed.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad de operationalisering van het federale plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) goed.

Het plan bevat federale maatregelen die bijdragen tot een duurzame oplossing van het ozonprobleem. De verzuring en troposferische ozonsmog veroorzaken belangrijke milieuproblemen: schade aan bossen, akkergewassen, en vegetatie. De zomer van 2003 kende een langdurige uitzonderlijk warme weersperiode in België. In die periode stelde men in vergelijking met de zomer van 2000 een stijging met 30% vast van het sterftecijfer bij personen ouder dan 65 jaar. Het federale plan omvat 33 acties, waarvan er 5 volledig uitgevoerd zijn. Om het plan te operationaliseren, beslist de Ministerraad elke Minister die bij het plan betrokken is, de POD of FOD onder zijn bevoegdheid opdracht te geven, om ambtelijke werkgroepen op te richten. Daarnaast zal de Minister van Leefmilieu om de drie maanden een overzichtstabel met fiches opstellen die op de Ministerrraad wordt besproken.