31 jan 2014 18:38

Bestuursovereenkomsten voor de federale en programmatorische overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bestuursovereenkomsten voor de federale en programmatorische overheidsdiensten invoert. Hierdoor krijgen de overheidsdiensten meer bestuurlijke autonomie.

De managementplannen en operationele plannen van de houders van een management- en staffunctie in de federale en programmatorische overheidsdiensten kunnen voortaan de vorm aannemen van een bestuursovereenkomst. Tegen 1 januari 2016 moet de eerste generatie van bestuursovereenkomsten voor alle overheidsdiensten een feit zijn. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de verantwoordelijkheden van de onderhandelende en betrokken partijen, en de minimumelementen die in de bestuursovereenkomst moeten worden opgenomen. De overeenkomsten worden gesloten voor een duur van drie jaar en kunnen elke drie maanden worden aangepast.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid