27 mei 2005 17:00

Betaald educatief verlof

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van de lijst van opleidingen die in aanmerking komen voor de toekenning van betaald educatief verlof.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van de lijst van opleidingen die in aanmerking komen voor de toekenning van betaald educatief verlof.

Het ontwerp breidt het toepassingsveld van de toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de permanente vorming van werknemers (*) uit. Ook de cursussen die leiden tot de graad van bachelor of masters georganiseerd door de gemeenschappen 's avonds of tijdens de weekends in het hoger onderwijs komen in aanmerking. (**) (*) afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985. (**) het gevolg van de inwerkingtreding van de 'Verklaring van Bologna' van de Europese Gemeenschap.