27 mei 2005 17:00

Ministerraad van 27 mei 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 mei 2005, Wetstraat 16, vanaf 11
uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 mei 2005, Wetstraat 16, vanaf 11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister had het in de eerste plaats over de goedkeuring door de Ministerraad van de omzendbrief, op basis waarvan de begroting 2006 zal worden uitgewerkt. Hij onderstreepte dat de normen zeer streng zijn: beperking van de verhoging van de werkingsuitgaven tot maximum 1,5% en voor de primaire uitgaven tot 0,3%. Elk nieuwe initiatief moet worden gecompenseerd en de begrotingsvoorstellen moeten worden ingediend tegen 10 juni. Wat de vooruitzichten van het Planbureau betreft met betrekking tot een tekort van 1,5% voor 2006 heeft Guy Verhofstadt eraan herinnerd dat deze vooruitzichten werden uitgewerkt bij ongewijzigd beleid. Vorig jaar had het Planbureau een tekort van 1,2% voorspeld terwijl de begroting uiteindelijk in evenwicht was. 2006 wordt een moeilijk jaar, zei de Eerste Minister, omdat de belastingverlaging dan op kruissnelheid is. Maar ook voor dat jaar wensen wij een begroting in evenwicht, voegde hij eraan toe. De Eerste Minister kondigde tevens aan dat de besprekingen rond de eindeloopbaan volgende week in hun eindfase komen. Ten slotte had hij het over de goedkeuring van de nieuwe beheerscontracten voor de NMBS-groep.