27 mei 2005 17:00

Planning medisch aanbod

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de beperking van het medisch aanbod.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de beperking van het medisch aanbod.

De Ministerraad evalueerde in tweede lezing en na advies van de Raad van State de stappen die de Gemeenschapsregeringen hebben ondernomen, om de regels die betrekking hebben op de toegang tot de studies geneeskunde af te stemmen op de federale maatregelen die het medisch aanbod beperken. De Vlaamse Gemeenschap behoudt het ingangsexamen. De Franse Gemeenschap stelt een ontwerp van decreet voor, dat een selectiemechanisme aan het begin van de universitaire studies geneeskunde invoert. De selectie gebeurt aan het einde van het eerste studiejaar door de universitaire instelling waar de student is ingeschreven. Het ontwerp beperkt het aantal kandidaten die toegang krijgen tot de opleiding voor de titel van huisarts of geneesheer-specialist voor het jaar 2012 tot 833. Het aantal erkenningen voor geneesheer-specialisten in de geriatrie wordt gewaarborgd op minimum 6 voor de Vlaamse Gemeenschap en 4 voor de Franse Gemeenschap. Daarbij komt er nog een nieuwe categorie van gewaarborgde erkenningen voor kandidaten die een onderzoeksmandaat hebben. De quotaregeling is ook niet van toepassing op een totaal van 180 geneesheer-specialisten in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook hier is er een nieuwe uitzondering voorzien voor kandidaten met onderzoeksmandaten. Ten slotte past het ontwerp de regeling inzake overschrijding of onderschrijding van de quota aan.