27 mei 2005 17:00

Papierberg attesten overheidsopdrachten

Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatsscretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, heeft de ministerraad het startschot gegeven om de afschaffing van papieren overheidsattesten uit te breiden naar alle overheden van ons land. De Raad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin bepaald wordt dat wanneer een overheidsdienst toegang heeft tot de informatie van de RSZ, de jaarrekeningen en de BTW, zij deze informatie niet langer mag opvragen bij de ondernemingen.

Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatsscretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, heeft de ministerraad het startschot gegeven om de afschaffing van papieren overheidsattesten uit te breiden naar alle overheden van ons land. De Raad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin bepaald wordt dat wanneer een overheidsdienst toegang heeft tot de informatie van de RSZ, de jaarrekeningen en de BTW, zij deze informatie niet langer mag opvragen bij de ondernemingen.

Zo hoeft een aannemer die zich kandidaat stelt voor een opdracht van de Regie der Gebouwen om een gebouw te renoveren of een computerbedrijf dat zich kandidaat stelt om computers te leveren aan de griffie van een rechtbank, bijvoorbeeld, niet langer het RSZ-attest zelf op te vragen bij de Rijksdienst van de Sociale Zekerheid, maar zal de betreffende overheidsdienst zelf de nodige gegevens elektronisch opvragen. In België worden jaarlijks door de overheden ongeveer 18.000 overheidsopdrachten gepubliceerd, waarvan ongeveer 5.000 federale opdrachten. Het aantal niet-gepubliceerde opdrachten (aanbesteding lager dan 67.000 euro) wordt geraamd op 25.000. Met gemiddeld 6 kandidaten per opdracht bespaart deze maatregel het bedrijfsleven 180.000 halve werkdagen die nodig waren om deze informatie te verzamelen. Dat levert een besparing op tot 18 miljoen euro per jaar. Tijd en geld die bedrijven voortaan kunnen besteden aan hun kernactiviteiten. Binnenkort kunnen ook de Gewesten en de Gemeenschappen elektronisch toegang krijgen tot de gegevens waarmee ze zelf het RSZ-attest, de BTW en de neerlegging van de jaarrekeningen kunnen controleren. Die toegang betekent een bijkomende besparing voor de ondernemingen van 18 miljoen euro. Tenslotte zullen de provincies en de gemeenten zich eveneens kunnen aansluiten. Bedrijven moeten hun tijd niet gebruiken om telkens opnieuw informatie te geven die de overheid al lang kent. Het is aan de overheid om zich zo te organiseren dat zij reeds gekende informatie tussen elkaar kunnen uitwisselen. De Ministerraad heeft dus het startschot gegeven voor een drastische vermindering van de rompslomp.