27 mei 2005 17:00

Diplomatiek en consulair personeel

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomsten tussen het Koninkrijk België en Australië (*), en Nieuw-Zeeland (**) inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomsten tussen het Koninkrijk België en Australië (*), en Nieuw-Zeeland (**) inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

Op basis van wederkerigheid maken de Overeenkomsten het gemakkelijker voor de gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel van Australië en Nieuw-Zeeland om werkzaamheden als loontrekkende of als zelfstandige in België te verrichten. Het gaat om de echtgenoot, echtgenote en andere gezinsleden van het huishouden van ambtenaren en andere personeelsleden van Australische diplomatieke posten en consulaire zendingen in België. Omgekeerd geldt dit ook voor de gezinsleden van de ambtenaren en andere personeelsleden van Belgische diplomatieke posten en consulaire zendingen in Australië en Nieuw-Zeeland. (*) ondertekend te Sydney op 19 november 2002. (**) ondertekend te Brussel op 23 april 2003.