27 mei 2005 17:00

Operatie althea

Op voorstel van de heer Andre Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de militaire deelname goed aan operatie ALTHEA, voor een duur van vier maand van eind juni tot tot eind oktober 2005.

Op voorstel van de heer Andre Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de militaire deelname goed aan operatie ALTHEA, voor een duur van vier maand van eind juni tot tot eind oktober 2005.

Operatie Althea in Bosnië-Herzegovina (*) is voornamelijk gericht op het inwinnen van inlichtingen, maar EUFOR beschikt niet over de mogelijkheid om verkenningen met een onbemand vliegtuig uit te voeren. Daarom stelt België een deelname voor met zes onbemande vliegtuigen van het type B hunter en hun ondersteuningspersoneel. Het detachement van zes vliegtuigen en 52 personen zal in Tuzla worden opgesteld. Het personeel van de operatie krijgt het administratief en geldelijk statuut 'Operationele inzet - waarneminginzet - KB 03, coëfficiënt 2'. (*) de overname van de operatie SFOR van de NAVO sinds december 2004.