27 mei 2005 17:00

IPGRI

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Recources Institute (IPGR) (*).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Recources Institute (IPGR) (*).

Het International Plant Genetic Resources Institute is een internationaal onderzoeksinstituut dat als opdracht heeft het behoud en het gebruik van de genetische diversiteit te verbeteren ten behoeve van het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Hiervoor werkt het IPGRI samen met verschillende landen, om het behoud te verzekeren van de genetische rijkdom waarover zij beschikken. Eén van de voornaamste programma's van het IPGRI is sinds 1992 het 'International Network for the Improvement of Banana and Plantain' (INIBAP), een laboratorium dat onderzoek verricht inzake bananen en plantaan. België is, als wereldleider op het vlak van het bananenonderzoek (de banaan is in meer dan 100 tropische en subtropische landen de voornaamste voedingsbron), steeds de belangrijkste donor van INIBAP geweest. Daarom herbergt het Laboratorium voor Tropische Plantenteelt van de Katholieke Universiteit van Leuven het INIBAP Transit Centrum. Het is de grootste in vitro collectie van banaan ter wereld. Die wordt bewaard onder toezicht van de FAO. Het zetelakkoord tussen België en het IPGRI, waarbij het INIBAP Transit Centrum als 'bureau' van het IPGRI in België wordt beschouwd, verleent de collectie een juridische bescherming. Het verduidelijkt een aantal aspecten met betrekking tot de voorrechten en immuniteiten die door België worden toegekend met het oog op de goede werking van het IPGRI-bureau. (*) ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003.