27 mei 2005 17:00

Dienst voor alimentatievorderingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 7, §2 van de wet (*) tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 7, §2 van de wet (*) tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.

De opdrachten van de dienst voor alimentatievorderingen (**) zijn : het invorderen, op vraag van de onderhoudsgerechtigden, van het onderhoudsgeld en de achterstallen alsmede het toekennen van voorschotten op het onderhoudsgeld (maximum 175 euro per maand en per onderhoudsgerechtigde). Het ontwerp bepaalt de modaliteiten voor het indienen van de aanvraag voor voorschotten op alimentatievorderingen op 1 juni 2005. (*) van 21 februari 2003. (**) opgericht bij de wet van 21 februari 2003.