27 mei 2005 17:00

Statuten van Belgacom

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht.

Er zijn twee wijzigingen: 1) De wijziging aan artikel 13, lid twee, herneemt de vroegere tekst, maar met een nieuwe termijn voor de inkoop van aandelen door de Raad van Bestuur. Overeenkomstig het gemeen vennootschapsrecht mag deze termijn ten hoogste 18 maanden bedragen en dient dus te worden hernieuwd indien verdere inkopen van eigen aandelen worden voorzien. 2) De invoering van artikel 39bis introduceert de mogelijkheid om op schriftelijke wijze te stemmen op de algemene vergadering. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Belgacom heeft op 13 april 2005 de wijziging van de statuten goedgekeurd.