06 okt 2006 17:00

Betaald educatief verlof

Overgangsmaatregel voor sommige werknemers die betaald educatief verlof opnemen

Overgangsmaatregel voor sommige werknemers die betaald educatief verlof opnemen

De ministerraad besliste een overgangsmaatregel aangaande het betaald educatief verlof in te voeren, zodat sommige werknemers hun opleiding kunnen blijven volgen. Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelde de maatregel voor. Vanaf 1 september 2006 is het maximum aantal uren betaald educatief verlof dat een werknemer per schooljaar kan nemen verminderd. Voor de werknemers die ten laatste in 2006-2007 een opleiding zijn begonnen die tot een diploma van het hoger secundair of hoger onderwijs leidt, geldt er nu een overgangsmaatregel. Ze blijven recht hebben op het aantal uren dat voorzien was (wet van 22 januari 1985). Zo kunnen ze hun opleiding in dezelfde omstandigheden blijven volgen. De overgangsmaatregel is het onderwerp van een ontwerp van koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van sommige bepalingen inzake toekenning van betaald educatief verlof in uitvoering van artikel 111,§7 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.