06 okt 2006 17:00

Ministerraad van 6 oktober 2006

De ministerraad vergaderde op vrijdag 6 oktober 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 6 oktober 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad nam volgende beslissingen.