06 okt 2006 17:00

Sociale bescherming en sociale inclusie

Goedkeuring van het strategisch verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2006-2008

Goedkeuring van het strategisch verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2006-2008

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde het rapport over de sociale bescherming en sociale inclusie voor 2006-2008 aan de ministerraad voor. De Europese Raad vroeg aan de lidstaten een nationaal rapport op te stellen over de sociale bescherming en sociale inclusie voor de periode 2006-2008. Dat rapport kadert in de Lissabonstrategie die gericht is op werkgelegenheid en groei en waarin het economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid elkaar versterken. De werkwijze waarmee de raad instemde, bestaat uit de rationalisering van het sociaal proces om de zichtbaarheid ervan te versterken. Dankzij de rationalisering zal men ook gelijke tred kunnen houden met de herziene Lissabonstrategie. De rapportering wordt er eenvoudiger door. Bovendien zal men zo samenwerkingsverbanden tussen de verschillende componenten van het sociaal beleid kunnen creëren. Op basis van de strategische rapporten die de lidstaten voorleggen, zal de Europese Commissie een ontwerp van gemeenschappelijk rapport inzake sociale bescherming en sociale inclusie voorstellen op de Europese Raad in maart 2007. Naast het algemene gedeelte behandelt het verslag de sociale inclusie, het pensioen, de gezondheidszorg en langdurige zorg.